قیر 70-60 فله فوب سنگاپور (دلار):503
نفت کوره سنگین خلیج فارس (دلار):347,93
پیش بینی قیمت وکیوم باتوم دوره آتی (تومان):7,130,000
قیمت پایه وکیوم باتوم دوره جاری (تومان):6,853,800
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۷
جالب است ۰
در مراسم معرفی مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی مطرح شد

بیات: میزان تولید جی باید در سقف ظرفیت اسمی انجام شود

بیات: میزان تولید جی باید در سقف ظرفیت اسمی انجام شود
به گزارش بازار قیر به نقل از سایت صندوقهای بازنشستگی نفت، رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در آئین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامه تولید، برنامه ریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار میرود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد. عبدالحسین بیات، رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت پالایش نفت جی، با پاسداشت ایام اربعین سیدالشهدا گفت: برنامه پیاده روی اربعین حرکت آفرین است، در این ایام دل و جان انسانهای آزاده به یاد سرور شهیدان میتپد؛ امیدواریم برکات آن در همه بخشهای زندگیمان جاری باشد.  بیات با قدردانی از تلاش و کوشش مدیرعامل پیشین شرکت پالایش نفت جی، گفت: این شرکت از بنگاههای اقتصادی کارآمد در گروه اقتصادی صندوقهاست؛ بنابراین شایسته است از همه کسانی که در گذشته برای این بنگاه تلاش و کوشش کرده اند تشکر و قدردانی کنم. وی در اهمیت و جایگاه صنعت قیر گفت: صنعت قیر به دلیل مباحث تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، بااهمیت و خاص است. رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، توسعه حاکمیت نگاه اقتصادی در گروه اقتصادی صندوقها را ضروری دانست و افزود: کارکرد عملیاتی شرکت نفت جی با تکیه بر توان موجود باید افزایش یابد و سپس تقویت شود. بیات افزود: تولیدات شرکت نفت جی به طور عمده برای بخشهای توسعه و آبادانی زیرساختهای کشور مصرف میشود. مباحث اشتغالزایی، تولید و ایجاد آبادانی در کشور از موضوعاتی است که برای زندگی افراد ایجادکننده آن فراتر از مباحث مادی، برکت به همراه خواهد داشت. رئیس هیئت رئیسه به سوابق اجرایی مدیرعامل جدید نیز اشاره کرد و گفت: جناب آقای دکتر نیکوسخن از کارکنان و مدیران توانمند، باسابقه و کارآمد صنعت نفت است که در حوزه های مختلف ازجمله پالایشی و نفت فعالیت کرده است. شرکت نفت جی نیز در ماهیت به این دو حوزه مرتبط خواهد بود. افزون بر این، در حدود یکسال گذشته، آقای نیکوسخن با فعالیت در کارگروه حسابرسی هیئت رئیسه به طور تقریبی از اغلب چالشها و فرصتهای صندوقها آگاهی دارند؛ بنابراین، انتظار میرود دانش و تجربه مدیرعامل جدید، سبب شتاب بخشی در تحقق اهداف این بنگاه اقتصادی شود. بیات ادامه داد: تفکر سیستمی که یکی از ویژگیهای فرهنگ سازمانی کارکنان پرتالش شرکت پالایش نفت جی است از عوامل موفقیت در کار گروهی است؛ امید است در پرتو این فرهنگ شاهد شتاب بخشی در امور باشیم. رئیس هیئت رئیسه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تکرار موضوع تعهدات صندوق در میان همکاران در گروه، برای آشنایی بیشتر این عزیزان با مسائل راهبردی صندوقهاست، افزود: تعادل بیمه ای میان کسورپردازان و شاغلین به دلیل مختلف مانند عدم استخدام رسمی در سالهای گذشته از وضعیت توازن خارج شده است از این رو سود حاصل از فعالیتهای شرکتهای همچون نفت جی در کنار منابع حاصل از کسور قرار می گیرد تا تعهدات قانونی صندوقها انجام شود؛ بنابراین تلاش و اهداف کارکنان گروههای اقتصادی معطوف به این موضوع باشد که درآمد شرکت صرف انجام تعهد برای بازنشستگان معزز شود؛ همین امر نشان می دهد که افزون بر مسئول بودن باید امانتدار نیز باشیم. بیات در ادامه چند اصل کاری را برای مدیران گروه اقتصادی برشمرد و گفت: شفافسازی و مبارزه با فساد اولویت نخست است. وی تصریح کرد: سخن از شفافسازی و مبارزه با فساد لزوم ، مباحث حراستی و حسابرسی نیست بلکه این موضوع بخش پایش فساد کار است؛ بخش عمده شفاف سازی معطوف به اصالح رویه ها، فرایندها و دستورالعملهاست چون فساد به طور عمده محصول رویه ها و فرایندهای ناقص است؛ به طور نمونه، تولید ناقص یا کمتر از ظرفیت اسمی یا انباشت سرمایه بدون ایجاد گردش اقتصادی، نتیجه رویه و فرایندهای ناقص است. از این رو بهبود مستمر رویه و فرایندها حتی در تصمیم گیریهای هیئت مدیره ها، کارگروههای بازرگانی و برگزاری مناقصات ضروری است. رئیس هیئت رئیسه صندوقها ادامه داد: عمده چالشهای قراردادی و حقوقی که در گذشته پیش آمده است ناشی از عدم جامعیت متن قراردادها و پیشبینی اخذ تضامین الزم بوده است. این موضوعات پیامد فرایندهای ناقص است از این رو شفافسازی در فرایندها سبب جامعیت آنها و بهبود عملکرد میشود. بیات افزود: شورای عالی پروژهها به طور مستمر در راستای شفافسازی، میزان پیشرفت پروژهها را ماهانه منتشر میکند. همین الگو در شورای عالی خدمات نیز اجرایی شده است و شورای عالی تولید که یکی از اعضای آن شرکت پالایش نفت جی است نیز همین رویه را از ماه آینده انجام خواهد داد؛ این اقدام نیز در سطح و نوع خود، بخشی از شفافسازی امور است. وی استمرار استیفای حقوق شرکت پالایش نفت جی را یکی از اولویتهای کاری مدیرعامل دانست و افزود: در مجموعه صندوقها افزون بر مسئولیت، امانتدار پیشکسوتان ارجمند هستیم. رئیس هیئت رئیسه صندوقها گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامه تولید، برنامه ریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار میرود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد. افزون بر این با برنامه ریزی و بهبود مستمر فرایندها که در شرکتهای تولیدی مرسوم است امکان رسیدن به ظرفیت تولید بیشتر از ظرفیت اسمی نیز وجود دارد . بیات، اهتمام نسبت به تفکر بنگاه اقتصادی را یادآوری کرد و گفت: اشتغالزایی، محرومیت زدایی و مسئولیتهای اجتماعی سیاستهای کلی کشور است؛ اما راهبردی که برای شرکتهای تابعه و وابسته صندوقها ترسیم شده است اصل بنگاه اقتصادی است؛ لذا هر کدام از شرکتها باید نسبت به تعهدات صندوقها متعهد باشند. هر اقدامی چه درزمینه تولید و قیمت باید با رعایت صرفه و صالح اقتصادی برای بنگاه اقتصادی باشد. وی ادامه داد: تکیه و نگاه صرف به صورتهای مالی به هیچ وجه برای تنظیم یک بنگاه اقتصادی کافی نیست زیرا بنگاه اقتصادی پویا، متکی بر مدیریت مالی پویاست که هر لحظه، رویکرد اقتصادی را نسبت به شرایط، قابل تغییر نگه دارد. از این رو، در بنگاه اقتصادی هر اقدامی باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. بیات، توجه به شرکتها و فعالیتهای دانش بنیان را از دیگر اصول مورد نیاز برای بنگاه اقتصادی صندوقها دانست و گفت: بسیاری از تأسیسات قدیمی کنونی به مدد فعالیتهای دانشبنیانی توجیه اقتصادی دارند از این رو انتظار میرود بخش تحقیق و توسعه شرکت پالایش نفت جی در این زمینه فعالیت کند و به کمک دانش بنیانها، فرایندهای تولید را بهطور مستمر بهبود بخشند. وی بهرهمندی از توان دانش بنیانها را سبب تقویت برندینگ دانست و گفت: تولید دانش بنیان رقابتپذیری منحصربه فردی ایجاد میکند؛ بنابراین در دست یافتن به سهم بیشتری از بازار و تقویت برند کارساز خواهد بود. بیات، تقویت فرهنگ ارتباطات و تعامل سازنده با جامعه ذینفعان و گروههای فنی و اقتصادی را در چارچوب توسعه و رشد شرکت دانست و گفت: ارتباطات مؤثر و درست در تقویت شرکتهای تولیدی، فراتر از مکاتبات اداری ثمربخش خواهد بود. رئیس هیئت رئیسه صندوقها، توسعه در مسیر زنجیره ارزش در راستای مأموریتهای شرکت را از دیگر اصول گروه اقتصادی صندوقها قلمداد کرد و گفت: هر کدام از شرکتهای گروه مکلف هستند در حوزه تخصصی و مأموریتی خود توسعه یابند و زنجیره ارزش ایجاد کنند؛ در این میان شرکت اهداف به عنوان هلدینگ مادر تخصصی، راهبری را انجام خواهد داد. بیات ادامه داد: وجود تورم، وجود دارایی و منابع راکد، برای گروه اقتصادی چالش زاست؛ بنابراین استفاده از موقعیتهای اقتصادی برای به حرکت درآوردن منابع راکد و ایجاد ارزش، از الزامات بنگاه اقتصادی است. وی حفظ کرامت منابع انسانی و جانشین پروری را بااهمیت دانست و گفت: هیچ مسئولیتی دائمی نیست؛ از این رو حتی در شرکتهای تابعه و وابسته و در بین خود کارکنان توجه به مقوله جانشین پروری ضروری است. چون استفاده از نیرویهای کارآمد درون خانواده صنعت کارایی بیشتری خواهد داشت. به طور نمونه، حضور وزیر محترم نفت که از بطن و بدنه صنعت نفت و فردی مومن و انقلابی و کاردان در حوزه صنعت نفت است در همین یک سال گذشته، سبب و منشأ تحوالت مثبت و اثربخشی در صنعت نفت کشور شده است. رئیس هیئت رئیسه صندوقها خطاب به مدیران حوزه تولید شرکت نفت جی گفت: مولدسازی سرمایه به معنای تولید با حداکثر ظرفیت اسمی و فروش و بازاریابی به موقع و دریافت بهای آن است. سرمایه فقط مرحله تولید نیست بلکه چرخه تولید تا فروش و بازگشت سرمایه مورد نظر است. در این صورت مولدسازی منابع و دارایها روی خواهد داد. همکاری و تعامل اداری و اقتصادی شرکت نفت جی با شرکت سرمایه گذاری اهداف به عنوان مجموعه بالادستی و رعایت الزامات ایمنی و محیط زیست از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس هیئت رئیسه صندوهای بازنشستگی صنعت نفت بود. در این نشست، ولی اله حاجی پور، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف نیز با قدردانی از مدیر عامل پیشین شرکت نفتی جی گفت: برنامه افزایش تولید در شرکتهای تولیدی گروه اقتصادی در قالب شورای عالی تولید و سایر برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت سرمایه گذاری اهداف در حال مطالعه و تدوین و بخشی نیز در حال اجرا است.
http://bazareghir.ir/vdccamqi82bqx.la2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما